Projekty EU

Projekt: IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego.


Celem projektu jest optymalizacja zużycia surowców oraz modernizacja i poprawa wydajności restauracji. Efektem będzie usprawnienie działania restauracji oraz możliwość obsługi większej ilości klientów.

Wartość dofinansowania: 35,082.05 PLN

Wartość projektu: 50,117.22 PLN